• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Yeniçerilere Buğday Verilmesi

Karar  No 371   : 10  Rebiü’l-ahir   972 ( 15 Kasım  1564 )

 

Midilli'den gelen yeniçerilere, Ine (Kuşadası )  kazâsında bulunan Imâret-i Âmire'nin evkâfı  terekesinden parasyla buğday verilmesi

 

 Gelibolı ve Midillü kâdîsına ve emînine hüküm ki:

 Mahrûse-i Istanbul'da binâ olunan Imâret-i Âmiren'ün kazâ-i mezbûrede olan evkâfı terekesinden Mehmed ve dîger Mehmed ve Yûsuf ve Ferhâd ve Mahmûd ve Hasan ve dîger Yûsuf ve Hüseyin ve dîger Mahmûd nâm yeniçerilere akçalarıyla on iki müd bugday virilmesin emridüp

 buyurdum ki:

 Emrüm muktezâsınca evkâf-ı mezbûre mahsûlinün mevcûd olan bugdayından mezbûrlara akçalarıyla narh-ı rûzî üzre on iki müd bugday viresin. Ammâ; bu bahâne ile deryâya ve küffâr-.ı hâksâr taraflarına tereke bey‘ olunmakdan ihtirâz eyleyesin ve zikrolunan yeniçerilere emrüm üzre ol mikdâr tereke ile Midillü'ye vardukda, sen ki cezîre-I mezbûre kâdîsısın, getürdükleri bugdayların yoklayup hükm-i serîfümün zahrına kaydidüp aynı ile hükm-i serîfümi Südde-i Sa‘âdetüm'e irsâl eyleyesin.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam156
Toplam Ziyaret343251
Köşe Yazıları
Hava Durumu