• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

İzinsiz Bina Yapılamaz
Karar no 414 (Kuşadası )  : 10 Muharrem   1041 ( 8 Ağustos 1631 )

 
Annesi merhume Gevherhan Sultan'dan mülkiyet üzere Safiye Hanım'a geçen Kuşadası'nda, kale içerisinde izinsiz olarak evler ve dükkânlar bina ettikleri, arazi satıp kale dısında bahçeler kurdukları bildirilen ümerâdan Şaban vs. kimselerin men ve def edilmeleri
 

Ku
sadası kâdîsına hüküm ki:


 
Merhûme Gevherhân Sultân'un kızı fahru'l-muhadderât Sâfiye Hanım dâmet ısmetühâ Südde-i Sa‘âdetüm'e âdem gönderüp; "zikrolunan Kusatası'na vâlidesi mezbûre mülkiyyet üzre mutasarrıf iken müteveffiye olup ba‘dehû müsârun-ileyhâya ü[s]lûb-ı sâbık üzre mülkiyyet üzre virilmis iken ümerâdan Sa‘bân ( ) ve ( ) nâm kimesneler merhume Gevherhân Sultân ve müsârun-ileyhâ Sâfiye Hanım Sultân tarafından izn olmadın Kusatası Kal‘ası'nda evler ve dekâkîn binâ idüp ve ba‘zı ev ü dekâkîn yirlerin dahı bey‘ [u] fürûht idüp ve kal‘anun tasrasında dahı bâğçeler yapup gadrolmağla" mâdâm ki, müsârun-ileyhâ veyâhûd mütevellîleri tarafından izn olmayup icâreleri takdîr olmadukça min-ba‘d mezbûrlara ve âhardan bir ferde ev ü dekâkîn binâ itdürmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında
fermân-ı âlî-sânum sâdır olmısdur.
 
Buyurdum ki:
 
Vusûl buldukda, bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü'l-kadrüm üzre amel idüp zikrolunan Kusatası Kal‘ası'nda mâdâm ki, müsârun-ileyhânun veyâhûd mütevellîlerinün izni ve icâzetleri olmaya, min-ba‘d mezbûr Sa‘bân ve sâyire ev ü dekâkîn binâ itdürmeyüp ve dekâkîn ü ev yirlerin fürûht itdürmeyüp ve kal‘anun tasrasında bâğçe binâ vü ihdâs itdürmeyüp men‘ u def‘ idüp ve sonradan ihdâs itdükleri her ne ise ser‘le ref‘ idüp müsârun-ileyhânun mahsûline gadritdürmeyesin. Memnû‘ olmayanları yazup mu‘accelen arzeyleyesin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam149
Toplam Ziyaret364760
Köşe Yazıları
Hava Durumu