• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Cezeri Kasım Paşa Vakfı


CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ VAKFI

 

                 
Kuşadası’nda Osmanlı dönemindeki Vakıflar arasında en tartışmalı olanlardan biri de Cezeri Kasım Paşa Vakfiyesi veya camisidir. Cezeri Kasım Paşa, Yavuz Sultan Selim zamanının paşalarındandır. Kendisi, Koca Kasım Safi Çelebi Paşa olarak tanınırdı. İsmindeki Cezeri ifadesi ailesinin Cizreli (o zamanki adı El-Cezire) olmasından kaynaklanmıştır.  Evâil-i Ramazan 907 (Mart 1502) tarihli vakfiyesinde Cezeri Kasım Paşa’nın isminin Kasım Paşa b. Abdullah olarak geçmesi, Şeyh Mehmed Cezerî’nin veya bu ailenin kölesi olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. Cezeri Kasım Paşa bir süre Rumeli Defterdarlığında bulunmuş, II.Bayezid döneminde nişancılık görevine getirilmiştir.[1]
              
16.yy da yaşamış alim ve devlet adamı bir zat olan Cezeri Kasım Paşa’nın kurduğu vakfın imparatorluğun çeşitli yerlerinde hayrat yaptırması çok normaldir. Paşanın Kuşadası’nda vakfı yoktur ancak  camisi olduğu Osmanlı arşiv belgelerinde yer almaktadır. 27 Receb 1229/ 15 Temmuz 1814[2] bir arşiv belgesinde Cezeri Kasım Paşa Vakfının Kuşadası’nda hazinedar Ağa nezaretinde bir cami yaptırılmakta olduğu ve vakıf adına Zülüfyan-ı Hassa’dan mehcam kethüda Mustafa’nın öldüğü bahsedilmektedir. Adı geçe göreve ise Es-seyyid Hasan adlı birinin getirilmesi istenmektedir.                 
 Tezkireci Sehî, Kasım Paşa’dan bahsederken Osmanlı paşaları arasında bu derece hayır sahibi başka bir kimsenin bilinmediğini söyler. Gerçekten de Kasım Paşa’nın imparatorluğun birçok bölgesinde hayratı vardır. Bursa’daki hayratından başka İstanbul’da Cağaloğlu’nda bir mescid, Eyüp’te bir mescid, medrese ve mektep, Selânik’te Kāsımiye Camii diye anılan bir cami ve imaret inşa ettirmiştir.[3] Kuşadası’nda  vakfın yaptırdığı söylenen ancak bugün mevcut olmayan  Cezeri Kasım  Paşa camine bugüne kadar kayıtlarda rastlanmamıştır ancak Osmanlı arşivleri tarandığında daha net bilgilere ulaşmak mümkündür.


 


[1]  Kadriye Figen Vardar, Tarihsel Süreçte Cezeri Kasım Paşa Caminin Mimari ve Süsleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi,  Sayı 10, İstanbul 2017, s 351

[2] BOA, C. EV, 176, 08770.001  27 Receb 1229

[3] İsmail. E. Erünsal, Kasım Paşa Cezeri, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 24, yıl 2001, s 545-546

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam204
Toplam Ziyaret378314
Köşe Yazıları
Hava Durumu