• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası

Türkmeneli VakfıTÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

İLE

KUŞADASI KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI KORUMA DERNEĞİ

ARASINDA

 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

 

Taraflar

Madde 1 - Bu Protokolün taraftarları; Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği’dir. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir;

 

a)     TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

Adres: Güzeltepe Mahallesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi

No. 46/11 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 442 40 60

E-posta: turkmenelivakfi@yahoo.com

 

b)     KUŞADASI KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI KORUMA DERNEĞİ

Adres: Değirmendere Mahallesi, Sanayi Üstü 3648. Sokak,

Saraç Sitesi, B Blok, No: 4B kat : 1 Kuşadası / AYDIN

Telefon: 0532 347 43 19

E-posta: mahmutokcesiz@hotmail.com

 

Tanımlar:

Madde 2- Bu Protokol de geçen;

a)               Vakıf: Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nı,

b)              Dernek: Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği'ni ifade eder.

 

Amaç:

Madde 3- Bu protokolün amacı; Vakıf senedinde yer alan amaçlar doğrultusunda, Vakıf tarafından Irak Türklerine yönelik gerçekleştirilmesi planlanan hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında Dernekler ve Sivil Toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmektir.

 

Kapsam:

Madde 4- Bu Protokol; yukarıda açık isimleri verilen Vakıf ile Dernek arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmaların işleyişini kapsar.

Protokol kapsamında; Vakıf ve Demek tarafından Irak’ta yaşayan ve Türkiye’de İkamet eden Irak Türklerine yönelik sosyal faydası ve toplumsal duyarlılığı yüksek olan proje, program, kampanya vs. gibi çalışmaların ortak hazırlanması ve bu çalışmalar kapsamında gerekli olan eğitim ve deneyimlerin paylaşılması gibi faaliyetlerin ortak yapılması amaçlanır.

 

Protokol Kapsamında Yapılacak İşler:

Madde 5- İş bu protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

a)  Dernek, Irak Türkleriyle ilgili yapacağı faaliyetlerde Vakfı bilgilendirecek, gerekirse bilgi ve deneyim desteği talep edecektir.

b) Dernek, faaliyet yürüttüğü coğrafi alanda ikamet eden Irak Türkü öğrencileri çalışmalarına davet edecek, etkinliklerine katılmalarını sağlayacak ve sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olacaktır.

c)  Dernek, kampanyalar düzenleyerek Irak Türklerinin ihtiyaç duyduğu Türk kültürünü tanıtan edebi, tarihi, felsefi vs. kitapların toplanmasını temin edecektir.

ç) Vakıf, Derneğin Irak Türkleriyle ilgili yapacağı faaliyetlere bilgi ve deneyim desteği verecektir.

d)   Vakıf, Derneğin kitap kampanyası yoluyla topladığı kitapların Ankara’ya gönderim ücretini karşılayacaktır.

e)  Vakıf, kitap kampanyasında toplanan ve Ankara adresine gönderilen kitapların Kerkük’e ulaştırılması ve kütüphaneye teslim edilmesini sağlayacaktır.

 

Protokolün Süresi

Madde 6-Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Protokol süresi sonunda tarafların yazılı mutabakatı ile belirlenecek süre kadar uzatılır.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 7 – Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında bulunmayan hükümler, taraflar arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözümlenir. Bu mümkün olmadığı takdirde mercii olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Protokolde Değişiklik ve İlaveler

Madde 8- Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde lüzum görülmesi halinde, tarafların karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla ve esaslar aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler ve/veya ilaveler taraflarca imzalandığı tarih itibari ile geçerli olur.

 

Yürütme ve Yürürlük

Madde 9- Protokol, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Protokol hükümlerini; İşbirliği taraftarı müştereken yürütür, Protokol 2 (iki) sayfa, 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, Vakıf ve Dernek tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarafların yetkililerince 2 (iki) nüsha olarak 15 Şubat 2024 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

KUŞADASI KÜLTÜREL VE TARİHİ                   TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE
MİRASI KORUMA DERNEĞİ                                 KÜLTÜR VAKFI

               

                        

   

 Mahmut ÖKÇESİZ                                                      Dr. Turhan KETENE

 Dernek başkanı                                                                   Vakıf Başkanı

                                                                                                                                 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam142
Toplam Ziyaret364753
Köşe Yazıları
Hava Durumu